top of page

ผลงาน

งานพวงหรีด

ทางร้านมีบริการพวงหรีด หลากหลายแบบ

พวงหรีดพัดลม,เครื่องใช้,ผ้าห่ม,ผ่าขน,ทั้งแบบทรรมดา

และ Premium

งานบุญงานบวช

ทางร้านมีสินค้าสำหรับ งานบุญ 

งานทอดกฐิน ผ้าป่า ทำบุญบ้าน ตั้งศาล ขึ้นบ้านใหม่

สินค้าสะเดาะเคราะห์

สินค้าทางความเชื่อ

มีสินค้าบูชาเทพแห่งความมั่งคั่ง หลากหลาย

ไหว้เจ้าจีน,บูชาพราหม์,พุทธศาสนา

เครื่องประดับตกแต่งศาลเจ้า ไหว้เจ้า ตรุษจีน หรือ ประเพณีทางศาสนา

bottom of page